logo
slidebg1

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, zwana dalej Noble Concierge publikuje poniżej regulamin „Newslettera Noble Concierge”:

1. „MotoSve Newsletter iOS” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o postępach prac nad procesem wytwarzania aplikacji MotoSave na urządzenia oparte o system iOS poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
2. W celu świadczenia usługi „MotoSve Newsletter iOS” MotoSave.pl pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).
3. W celu otrzymywania „MotoSve Newsletter iOS” Użytkownik powinien:
a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.motosave.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Aktywować przycisk „Zapisz się”,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez MotoSave.pl na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „MotoSave Newsletter iOS”.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.
6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „MotoSave Newsletter iOS”.
7. MotoSave.pl zastrzega sobie prawo do:

a) Czasowego wyłączania usługi „MotoSave Newsletter iOS”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „MotoSave Newsletter iOS” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
8. MotoSave.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.